معنی و ترجمه کلمه زیر سیل پوشاندن به انگلیسی زیر سیل پوشاندن یعنی چه

زیر سیل پوشاندن

inundate

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها