معنی و ترجمه کلمه زیر شلوارى به انگلیسی زیر شلوارى یعنی چه

زیر شلوارى

drawer
pants
underdrawers
underpants

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها