معنی و ترجمه کلمه زیر شکمى به انگلیسی زیر شکمى یعنی چه

زیر شکمى

hypogastric


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها