معنی و ترجمه کلمه زیر طاق به انگلیسی زیر طاق یعنی چه

زیر طاق

intrados
soffit
soffite

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها