معنی و ترجمه کلمه زیر فشار قرار دادن به انگلیسی زیر فشار قرار دادن یعنی چه

زیر فشار قرار دادن

impact


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها