معنی و ترجمه کلمه زیر قول زدن به انگلیسی زیر قول زدن یعنی چه

زیر قول زدن

welch
welsh


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها