معنی و ترجمه کلمه زیر لایه به انگلیسی زیر لایه یعنی چه

زیر لایه

substrate
substratum
undercoat

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها