معنی و ترجمه کلمه زیر لب سخن گفتن به انگلیسی زیر لب سخن گفتن یعنی چه

زیر لب سخن گفتن

mumble

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها