معنی و ترجمه کلمه زیر مایع به انگلیسی زیر مایع یعنی چه

زیر مایع

subaqueous

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها