معنی و ترجمه کلمه زیر مایع به انگلیسی زیر مایع یعنی چه

زیر مایع

subaqueous


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها