معنی و ترجمه کلمه زیر مجرا به انگلیسی زیر مجرا یعنی چه

زیر مجرا

subchannel


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها