معنی و ترجمه کلمه زیر مجموعه به انگلیسی زیر مجموعه یعنی چه

زیر مجموعه

proper subset


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها