معنی و ترجمه کلمه زیر مرحله خطرناک و بحرانى به انگلیسی زیر مرحله خطرناک و بحرانى یعنی چه

زیر مرحله خطرناک و بحرانى

subcritical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها