معنی و ترجمه کلمه زیر مرکزى به انگلیسی زیر مرکزى یعنی چه

زیر مرکزى

subcentral


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها