معنی و ترجمه کلمه زیر مرکزى به انگلیسی زیر مرکزى یعنی چه

زیر مرکزى

subcentral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها