معنی و ترجمه کلمه زیر منطقه معتدله به انگلیسی زیر منطقه معتدله یعنی چه

زیر منطقه معتدله

subtemperate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها