معنی و ترجمه کلمه زیر نفوذزن قرار گرفته به انگلیسی زیر نفوذزن قرار گرفته یعنی چه

زیر نفوذزن قرار گرفته

henpecked

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها