معنی و ترجمه کلمه زیر و بمى صدا به انگلیسی زیر و بمى صدا یعنی چه

زیر و بمى صدا

intonation

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها