معنی و ترجمه کلمه زیر و بم کردن به انگلیسی زیر و بم کردن یعنی چه

زیر و بم کردن

shade


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها