معنی و ترجمه کلمه زیر و بم کردن به انگلیسی زیر و بم کردن یعنی چه

زیر و بم کردن

shade

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها