معنی و ترجمه کلمه زیر و بم کننده به انگلیسی زیر و بم کننده یعنی چه

زیر و بم کننده

modulator


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها