معنی و ترجمه کلمه زیر و رو شدن به انگلیسی زیر و رو شدن یعنی چه

زیر و رو شدن

skirter


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها