معنی و ترجمه کلمه زیر و رو کردن به انگلیسی زیر و رو کردن یعنی چه

زیر و رو کردن

rummage

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها