معنی و ترجمه کلمه زیر و رو به انگلیسی زیر و رو یعنی چه

زیر و رو

up and down

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها