معنی و ترجمه کلمه زیر پالگد مال شده به انگلیسی زیر پالگد مال شده یعنی چه

زیر پالگد مال شده

downtrodden

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها