معنی و ترجمه کلمه زیر پایى به انگلیسی زیر پایى یعنی چه

زیر پایى

foothold
footrest

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها