معنی و ترجمه کلمه زیر پا لگد مال کردن به انگلیسی زیر پا لگد مال کردن یعنی چه

زیر پا لگد مال کردن

trample


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها