معنی و ترجمه کلمه زیر پا نشینى به انگلیسی زیر پا نشینى یعنی چه

زیر پا نشینى

subornation


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها