معنی و ترجمه کلمه زیر پوست به انگلیسی زیر پوست یعنی چه

زیر پوست

hypodermis

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها