معنی و ترجمه کلمه زیر پوست به انگلیسی زیر پوست یعنی چه

زیر پوست

hypodermis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها