معنی و ترجمه کلمه زیر پوست به انگلیسی زیر پوست یعنی چه

زیر پوست

hypodermis


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها