معنی و ترجمه کلمه زیر پیراهنى به انگلیسی زیر پیراهنى یعنی چه

زیر پیراهنى

half slip
slip
tee shirt
underclothes
underclothing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها