معنی و ترجمه کلمه زیر پیراهن و زیر شلوارى کوتاه به انگلیسی زیر پیراهن و زیر شلوارى کوتاه یعنی چه

زیر پیراهن و زیر شلوارى کوتاه

skivvy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها