معنی و ترجمه کلمه زیر پیراهن کشباف به انگلیسی زیر پیراهن کشباف یعنی چه

زیر پیراهن کشباف

jersey

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها