معنی و ترجمه کلمه زیر چیزى خط کشیدن به انگلیسی زیر چیزى خط کشیدن یعنی چه

زیر چیزى خط کشیدن

underline

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها