معنی و ترجمه کلمه زیر کاسه چشمى به انگلیسی زیر کاسه چشمى یعنی چه

زیر کاسه چشمى

suborbital

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها