معنی و ترجمه کلمه زیر کتفى به انگلیسی زیر کتفى یعنی چه

زیر کتفى

subscapular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها