معنی و ترجمه کلمه زیر گلدانى به انگلیسی زیر گلدانى یعنی چه

زیر گلدانى

mat
saucer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها