معنی و ترجمه کلمه زیر گلویى به انگلیسی زیر گلویى یعنی چه

زیر گلویى

jugular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها