معنی و ترجمه کلمه زیر گونه اى به انگلیسی زیر گونه اى یعنی چه

زیر گونه اى

subspecific

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها