معنی و ترجمه کلمه زیست زادى به انگلیسی زیست زادى یعنی چه

زیست زادى

biogenetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها