معنی و ترجمه کلمه زیست شناسى به انگلیسی زیست شناسى یعنی چه

زیست شناسى

biologic
biologism
biology


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها