معنی و ترجمه کلمه زیست پذیرى به انگلیسی زیست پذیرى یعنی چه

زیست پذیرى

livability
viability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها