معنی و ترجمه کلمه زیست پذیر به انگلیسی زیست پذیر یعنی چه

زیست پذیر

viable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها