معنی و ترجمه کلمه زیست کردن به انگلیسی زیست کردن یعنی چه

زیست کردن

subsist

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها