معنی و ترجمه کلمه زیست کننده در آب شور به غلظت بخصوصى به انگلیسی زیست کننده در آب شور به غلظت بخصوصى یعنی چه

زیست کننده در آب شور به غلظت بخصوصى

stenohaline

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها