معنی و ترجمه کلمه زیست کننده در آب شور به انگلیسی زیست کننده در آب شور یعنی چه

زیست کننده در آب شور

saltwater

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها