معنی و ترجمه کلمه زیست کننده در دریاچه به انگلیسی زیست کننده در دریاچه یعنی چه

زیست کننده در دریاچه

lacustrine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها