معنی و ترجمه کلمه زیست کننده در میان بافت هاى میزبان خود به انگلیسی زیست کننده در میان بافت هاى میزبان خود یعنی چه

زیست کننده در میان بافت هاى میزبان خود

endobiotic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها