معنی و ترجمه کلمه زیست گروه به انگلیسی زیست گروه یعنی چه

زیست گروه

biotype

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها