معنی و ترجمه کلمه زینت آلات بدلى مانند منجوق و غیره به انگلیسی زینت آلات بدلى مانند منجوق و غیره یعنی چه

زینت آلات بدلى مانند منجوق و غیره

pailett
pailette

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها