معنی و ترجمه کلمه زینت آلات به انگلیسی زینت آلات یعنی چه

زینت آلات

passementerie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها