معنی و ترجمه کلمه زینت بخشیدن به انگلیسی زینت بخشیدن یعنی چه

زینت بخشیدن

grace

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها