معنی و ترجمه کلمه زینت دادن به انگلیسی زینت دادن یعنی چه

زینت دادن

adorn
bedeck
embellish
overset
trim

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها