معنی و ترجمه کلمه زینت کارى کردن به انگلیسی زینت کارى کردن یعنی چه

زینت کارى کردن

flourish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها